Izdelujem 3d arhitekturne vizualizacije - 3d izris hiše, naselij, športnih in družbenih stavb, poslovnih in industrijskih stavb, infrastrukturnih projektov, krajinskih ureditev ipd. Izdelamo renderje zunanjosti (eksterierja) objekta, ki vključuje zunanjo ureditev stavbe, pripradajočo javno infrastrukturo in umestitev v ambient pripadajočega prostora, kot tudi renderje notranjosti (interierja) z vsem pohištvom, sanitarno opremo, lučmi,... Izdelujemo tudi renderje ali 3D vizualizacije strojniških izdelkov, industrijskih strojev, robotov, avtomobilov, motorjev, letal, plovil,...FOTOREALISTIČNE VIZUALIZACIJE

Pri najvišjem kakovostnem razredu renderjev poizkušamo izdelati "fotografsko" natančen virtualni posnetek pravega izdelka, prostora ali stavbe.

Namen foto-realističnih 3d vizualizacij je prikaz končnega objekta, stavbe, produkta ali prostora z vsemi svojimi volumenskimi, materialnimi in svetlobnimi kvalitetami. Uporabne so za promocijsko - reklamno rabo ali za kataloge, ko potrebujemo več barvnih podvariant npr. pohištva, nočemo pa izdelati delavniških prototipov. Tovrstni 3d renderji so primerni tudi za prikaz izdelka, katerega finančno donosnost se bo preverjalo šele tekom prednaročil ali poizkusne prodaje.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI FOTOREALISTIČNIH VIZUALIZACIJ

 • 3D MODEL: izrisan zelo detajlirano, površine imajo ustrezno 3D hrapavost, 3D nagubanost in 3-dimenzionalno napetost.
 • MATERIALI: kompleksnejše teksture nanešene na vse površine in koretno mapirane, senčilniki posnemajo vse lastnosti materiala; odsevnost, sijaj, prosojnost/prozornost, lome svetlobe, umazanijo, večplastnost...
 • OSVETLITEV: naravna dnevna in umetna svetloba s fotometričnimi profili v resničnih merskih enotah.
 • ARANŽMA: bogat s kompleksnimi 3d modeli zelenja 3D elektronskih naprav, tekstilij, 3-dimenzionalnih artefaktov, skratka vsega kar dopolni kompozicijo fotorealističnega pogleda.
 • OSTALO: dolgotrajno procesiranje, vsak render se sestavi iz več slojev in se ga obširno digitalno retušira še v postprodukciji.

REALISTIČNE VIZUALIZACIJE

Z realističnim nivojem dodelave renderjem podamo vse najnujnejše volumenske, materialne in svetlobne lastnosti produkta ali objekta.

Ta nivo dodelave ima najširšo možno uporabnost; od prezentacij investitorju, kataloške, pa do študije prototipa ali idejne zasnove. Pripravimo jih tako, da poizkušamo pri investitorju dosežeči močan vizualen vtis.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI REALISTIČNIH RENDERJEV

 • 3D MODEL: izrisan zmerno detajlirano, najnujnejše površine imajo nagubanost ali hrapavost.
 • MATERIALI: teksture nanešene na vse površine in delno mapirane/pozicionirane, senčilniki posnemajo najpomembnejše lastnosti materiala; odsevnost, sijaj, prosojnost/prozornost in večplastnost.
 • OSVETLITEV: naravna dnevna in/ali umetna svetloba izdelana za vizualno prepričljiv efekt.
 • ARANŽMA: realistično prepričljivo 3D zelenje, 3D oprema, posoda, ljudje ipd.
 • OSTALO: srednje dolgotrajno procesiranje, vsako sliko se osnovno dodela še v postprodukciji.

STILIZIRANE VIZUALIZACIJE

Pri tem nivoju realni prikaz objekta ni pomemben, ampak je bolj prikaz idejne zasnove, koncepta ali glavne arhitekturne, oblikovalske umetniške poteze, misli.

Uporabne so za natečaje, prezentacije strokovne javnosti, "artistične" vtise, tudi kataloge...

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI STILIZIRANIH RENDERJEV

 • 3D MODEL: narisan nedetajlirano, določene volumenske, strukturalne lastnosti so lahko poudarjene.
 • MATERIALI: teksture nanešene le mestoma, niso mapirane, diskretne, v postprodukciji se poudari konture, robove, linije ali poteze.
 • OSVETLITEV: osnovna difuzna osvetlitev.
 • ARANŽMA: silhuetni predmeti, zelenje ali ljudje dodani v postprodukciji.
 • OSTALO: hitro procesiranje, vizualizacijo se digitalno manipulira v postprodukciji z raličnimi foto-filtri,...

OSNOVNE VIZUALIZACIJE

Z najpreprostejšim kakovostnim nivojem prikažemo osnovne volumenske in barvne značilnosti objekta.

Osnovni renderji so zelo uporabne pri hitrem preverjanju volumenskih, prostorskih in kompozicijskih kvalitet zasnove objekta ali produkta.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI OSNOVNIH RENDERJEV

 • 3D MODEL: nedetajlirano zrisani volumni.
 • MATERIALI: realističnih tekstur se ne nanaša, imajo le barve in približno odsevnost in prosojnost materiala.
 • OSVETLITEV: dnevna ali difuzna svetloba brez točnih senc.
 • ARANŽMA: silhuete ljudi za morebitno merilo.
 • OSTALO: hitro procesiranje, ni postprodukcijske obdelave.

 

 

3D SPREHODI, 3D ANIMACIJE PRODUKTOV IN 3D SPLETNE APLIKACIJE

Nadgradnja 3d vizualizacij v 3d animacije.

Ko zaključimo izris 3D modela objekta, teksturiranje/materializiranje, osvetljevanje, aranžma, lahko rendering nadaljujemo v 3D računalniško animacijo v obliki 3D preleta, 3D sprehoda ali kakšnega drugačnega 3d prikaza.


Nadgradnja 3d vizualizacij v interaktivne internetne 3d aplikacije.

Še bolj zanimiva pa je nova WebGL tehnologija, ki vašemu spletnemu brskalniku omogoča 3D interaktivne spletne animacije, ki prezentaciji objekta ali produkta dodajo čisto novo dimenzijo. Dimenzijo interaktivnosti skozi sprotno 3D animacijo objekta ali njegovih sestavnih delov.