Izdelujemo 3d  arhitekturne vizualizacije hiše, naselij, poslovnih in družbenih stavb, športnih ali industrijskih objektkov ipd. Zanje priravimo tako izgled zunanjosti - eksterierja vključno s pokrajino in pripradajočo javno infrastrukturo, kot tudi notranjosti - interierja z vsem pohištvom, sanitarno opremo, lučmi,... FOTOREALISTIČNE VIZUALIZACIJE

Pri najvišjem kakovostnem razredu vizualizacije poizkušamo izdelati "fotografsko" natančen virtualni posnetek pravega izdelka, prostora ali stavbe.

Namen foto-realističnih 3d vizualizacij je prikaz končnega objekta z vsemi svojimi volumenskimi, materialnimi in svetlobnimi kvalitetami. Zato je uporaben za promocijsko - reklamno rabo ali za kataloge, ko potrebujemo več barvnih podvariant npr. pohištva, nočemo pa izdelati delavniških prototipov. Primerne tudi za prikaz izdelka, katerega finančno donosnost se bo preverjalo šele tekom poizkusne prodaje.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI FOTOREALISTIČNIH VIZUALIZACIJ

 • 3D MODEL: narisan zelo detajlirano, površine imajo ustrezno hrapavost, nagubanost in napetost.
 • MATERIALI: kompleksnejše teksture nanešene na vse površine in mapirane, senčilniki posnemajo vse lastnosti materiala; odsevnost, sijaj, prosojnost/prozornost, lome svetlobe, umazanijo, večplastnost...
 • OSVETLITEV: naravna dnevna in umetna svetloba s fotometričnimi profili v resničnih merskih enotah.
 • ARANŽMA: bogat s kompleksnimi 3d modeli zelenja ali potrošnega materiala, elektronskih naprav, tekstilij, artefaktov, skratka vsega kar dopolni kompozicijo fotorealističnega pogleda.
 • OSTALO: dolgotrajno procesiranje, vsako sliko se obširno digitalno retušira še v postprodukciji.

REALISTIČNE VIZUALIZACIJE

Z realističnim nivojem dodelave podamo vse najnujnejše volumenske, materialne in svetlobne lastnosti produkta.

Ta nivo dodelave ima najširšo možno uporabnost; od prezentacij investitorju, kataloške, pa do študije prototipa ali idejne zasnove. Pripravimo jih tako, da pri investitorju dosežemo močan vizualen vtis.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI REALISTIČNIH VIZUALIZACIJ

 • 3D MODEL: narisan zmerno detajlirano, najnujnejše površine imajo, nagubanost ali hrapavost.
 • MATERIALI: teksture nanešene na vse površine in delno mapirane/pozicionirane, senčilniki posnemajo najpomembnejše lastnosti materiala; odsevnost, sijaj, prosojnost/prozornost in večplastnost.
 • OSVETLITEV: naravna dnevna in/ali umetna svetloba izdelana za vizualno prepričljiv efekt.
 • ARANŽMA: realistično zelenje, elektronska periferija, posoda, ljudje ipd.
 • OSTALO: srednje dolgotrajno procesiranje, vsako sliko se osnovno dodela še v postprodukciji.

STILIZIRANE VIZUALIZACIJE

Pri tem nivoju realni prikaz objekta ni pomemben, ampak idejno zasnovo - koncept ali glavne arhitekturne, oblikovalske ali umetniške poteza.

Uporabne so za natečaje, prezentacije strokovne javnosti, "artistične" vtise,...

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI STILIZIRANIH VIZUALIZACIJ

 • 3D MODEL: narisan nedetajlirano, določene volumenske lastnosti so lahko poudarjene.
 • MATERIALI: teksture nanešene le mestoma, niso mapirane, diskretne, v postprodukciji se poudari konture, robove, linije ali poteze.
 • OSVETLITEV: osnovna difuzna osvetlitev.
 • ARANŽMA: silhuetni predmeti, zelenje ali ljudje, dodano v postprodukciji.
 • OSTALO: hitro procesiranje, vizualizacijo se digitalno manipulira v postprodukciji.

OSNOVNE VIZUALIZACIJE

Z najpreprostejšim kakovostnim nivojem prikažemo osnovne volumenske in barvne značilnosti objekta.

Osnovne vizualizacije so zelo uporabne pri hitrem preverjanju volumenskih, prostorskih in kompozicijskih kvalitet zasnove objekta ali produkta.

  OSNOVNE ZNAČILNOSTI OSNOVNIH VIZUALIZACIJ

 • 3D MODEL: nedetajlirano zrisani volumni.
 • MATERIALI: realističnih tekstur se ne nanaša, imajo le barve in približno odsevnost in prosojnost materiala.
 • OSVETLITEV: dnevna ali difuzna svetloba brez točnih senc.
 • ARANŽMA: silhuete ljudi za morebitno merilo.
 • OSTALO: hitro procesiranje, ni postprodukcijske obdelave.

3D VIDEO SPREHOD ALI 3D ANIMACIJA

Nadgradnja 3d vizualizacij v 3d animacije.

Ko zaključimo 3d izris, teksturiranje/materializiranje, osvetljevanje, aranžma, lahko 3d vizualizacijo dopolnimo v 3d animacijo v obliki 3d preleta, 3d sprehoda ali kakšnega drugačnega 3d prikaza.