industrijsko oblikovanje, 3d animacija produkta za prezentacijo
3D animacija prototipa produkta je služila kot predstavitev pri iskanje investitorjev.

Animirali smo gibljive dele produkta, kot tudi premikanje produkta po navideznem prostoru videa v ozadju. Osvetlitev in kamera sta dinamični, ozadje je statično (studio), dinamično (vodni del) ali pa je animacija montirana na filmsko ozadje (video). Za določene kadre smo izdelali 3d simulacijo oceanske vode.


V post-produkciji smo izvajali fotoretušo, mestoma tudi videomontažo produkta z videom ter montažo grafičnih pasic.