Smo skupina zunanje povezanih strokovnjakov, ki nudijo:
- Arhitekturno projektiranje in inženiring in arhitekturne študije.
- Oblikovne in barvne študije fasad,
- ki jih pripravimo v obliki fotomontaž ali 3d vizualizacij.
- Razvoj in inženiring pri izdelavi fotografskih razstavnih panojev za urbano - zunanjo uporabo.
- Arhitekturno in studijsko fotografijo.